Χάρτης της Σούμλας, πόλης της Βουλγαρίας.

This item is provided by the institution :
Aikaterini Laskaridis Foundation

Repository :
Travelogues

see the original item page
in the repository's web site and access all digital files of the item*
use
the file or the thumbnail according to the license:
CC BY-NC 4.0

Attribution-NonCommercialΧάρτης της Σούμλας, πόλης της Βουλγαρίας. (EL)

Plan de Shumla.


Σούμλα (Sumla) (EL)
Χάρτες (EL)
Βουλγαρία (EL)


WALSH, Robert. Voyage en Turquie et à Constantinople, par R. Walsh attaché à l’ambassade de Lord Strangford ; traduit de l’anglais par H. Vilmain et E. Rives …, Παρίσι, Moutardier, 1828.

Βουλγαρία Σούμλα (Sumla) (EL)


1828


Image

http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)