Γιάφτα, διάγγελμα που εκτέθηκε στην αυλή του ανακτόρου Τοπ-Καπί πλάι στο κομμένο κεφάλι του Αλή πασά των Ιωαννίνων.

 

This item is provided by the institution :
Aikaterini Laskaridis Foundation

Repository :
Travelogues

see the original item page
in the repository's web site and access all digital files of the item*
use
the file or the thumbnail according to the license:
CC BY-NC 4.0

Attribution-NonCommercial
share






1828 (EN)
Γιάφτα, διάγγελμα που εκτέθηκε στην αυλή του ανακτόρου Τοπ-Καπί πλάι στο κομμένο κεφάλι του Αλή πασά των Ιωαννίνων. (EL)

Yafta, ou inscription placée dans la cour du serail auprès la tête d'Ali Pacha.

Αλή πασάς Ιωαννίνων (EL)
Ιστορία (EL)
Τουρκία (EL)
Κωνσταντινούπολη (EL)


WALSH, Robert. Voyage en Turquie et à Constantinople, par R. Walsh attaché à l’ambassade de Lord Strangford ; traduit de l’anglais par H. Vilmain et E. Rives …, Παρίσι, Moutardier, 1828.

Τουρκία Θράκη Κωνσταντινούπολη (EL)

1828

Image

http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/



*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)