Χάρτης των πολεμικών επιχειρήσεων του αιγυπτιακού στρατού στη Συρία και τη Μικρά Ασία στα 1831.

This item is provided by the institution :
Aikaterini Laskaridis Foundation

Repository :
Travelogues

see the original item page
in the repository's web site and access all digital files of the item*
use
the file or the thumbnail according to the license:
CC BY-NC 4.0

Attribution-NonCommercialΧάρτης των πολεμικών επιχειρήσεων του αιγυπτιακού στρατού στη Συρία και τη Μικρά Ασία στα 1831. (EL)

Carte des opérations de l'Armée Ėgyptienne en Syrie et en Asie Mineure.


Χάρτες (EL)
Συρία (EL)
Ιστορία (EL)
Μικρά Ασία (EL)
Τουρκία (EL)
Λίβανος (EL)


MARMONT, August-Frédéric-Louis Viesse de, Duc de Raguse. Voyage du Maréchal Duc de Raguse en Hongrie, en Transylvania... à Constantinople... et en Égypte… τ. I-IV, Παρίσι, Ladvocat, 1839 [Atlas].

Μικρά Ασία (EL)


1838


Image

http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)