Η πόλη της Λευκάδας (Αμαξική) με το κάστρο της Αγίας Μαύρας στο βάθος.

This item is provided by the institution :
Aikaterini Laskaridis Foundation

Repository :
Travelogues

see the original item page
in the repository's web site and access all digital files of the item*
use
the file or the thumbnail according to the license:
CC BY-NC 4.0

Attribution-NonCommercial



Η πόλη της Λευκάδας (Αμαξική) με το κάστρο της Αγίας Μαύρας στο βάθος. (EL)

Amaxíchi and the Fort - Santa Maura.


Ζώα (EL)
Κάστρα – Φρούρια (EL)
Νησιά του Ιονίου πελάγους (EL)
Λευκάδα (EL)
Ανθρώπινοι τύποι (EL)
Ελλάδα (EL)
Φυσικό περιβάλλον (EL)


Lear, Edward. Views in the Seven Ionian Islands by Edward Lear. A facsimile of the original edition published in 1863 by the Artist. Oldham: Hugh Broadbent [1979].

Λευκάδα Νησιά του Ιονίου (EL)


1863


Image

http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/



*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)