Όψη και κάτοψη του φρουρίου των Αιγοσθένων (Πόρτο Γερμενό) στον Κορινθιακό κόλπο.

This item is provided by the institution :
Aikaterini Laskaridis Foundation

Repository :
Travelogues

see the original item page
in the repository's web site and access all digital files of the item*
use
the file or the thumbnail according to the license:
CC BY-NC 4.0

Attribution-NonCommercialΌψη και κάτοψη του φρουρίου των Αιγοσθένων (Πόρτο Γερμενό) στον Κορινθιακό κόλπο. (EL)

Plan and view of the ancient walls and keep tower of Aegosthena, a city of Megara, terminating a small bay of the gulf of Corinth not far from the Isthmus


Αρχαιότητες – Τέχνη (EL)
Αττική (EL)
Κάστρα – Φρούρια (EL)
Στερεά Ελλάδα (EL)
Αιγόσθενα (EL)
Αρχιτεκτονική - Οικιστικό περιβάλλον (EL)
Ελλάδα (EL)
Σχέδια - Κατόψεις (EL)
Φρούριο των Αιγοσθένων (Πόρτο Γερμενό) (EL)


INWOOD, Henry William. The Erechtheion at Athens. Fragments of Athenian Architecture and a few Remains in Attica Megara and Epirus, Illustrated with outline plates and a descriptive historical view combining also under the divisions Cadmeia Homeros and Herodotos the origin of Temples and of Grecian Art of the periods preceding, Λονδίνο, James Carpenter and Son, Josiah Taylor, Priestley and Weale, M.DCCC.XXVII [=1827].

Ελλάδα Αιγόσθενα / Πόρτο Γερμενό Αττική (EL)


1827


Image

http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)