Κορινθιακό κιονόκρανο από τη Νικόπολη στην Ήπειρο.

This item is provided by the institution :
Aikaterini Laskaridis Foundation

Repository :
Travelogues

see the original item page
in the repository's web site and access all digital files of the item*
use
the file or the thumbnail according to the license:
CC BY-NC 4.0

Attribution-NonCommercialΚορινθιακό κιονόκρανο από τη Νικόπολη στην Ήπειρο. (EL)

Corinthian capital from Nicopolis, the city of Victory built by Augustus near Actium


Αρχαιότητες – Τέχνη (EL)
Κορινθιακός ρυθμός (EL)
Αρχιτεκτονική - Οικιστικό περιβάλλον (EL)
Ελλάδα (EL)
Ήπειρος (EL)
Νικόπολη (EL)
Σχέδια - Κατόψεις (EL)


INWOOD, Henry William. The Erechtheion at Athens. Fragments of Athenian Architecture and a few Remains in Attica Megara and Epirus, Illustrated with outline plates and a descriptive historical view combining also under the divisions Cadmeia Homeros and Herodotos the origin of Temples and of Grecian Art of the periods preceding, Λονδίνο, James Carpenter and Son, Josiah Taylor, Priestley and Weale, M.DCCC.XXVII [=1827].

Ελλάδα Ήπειρος Νικόπολη (EL)


1827


Image

http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)