Άποψη του Μεγάλου Μετεώρου από τη Μονή Βαρλαάμ, με τον Πηνειό ποταμό στο βάθος.

This item is provided by the institution :
Aikaterini Laskaridis Foundation

Repository :
Travelogues

see the original item page
in the repository's web site and access all digital files of the item*
use
the file or the thumbnail according to the license:
CC BY-NC 4.0

Attribution-NonCommercialΆποψη του Μεγάλου Μετεώρου από τη Μονή Βαρλαάμ, με τον Πηνειό ποταμό στο βάθος. (EL)

View of the Great Monastery of Meteora, from the Monastery of Barlaam, with river Peneus in the distance.


Θεσσαλία (EL)
Μετέωρα (EL)
Μοναστήρια (EL)
Αρχιτεκτονική - Οικιστικό περιβάλλον (EL)
Ελλάδα (EL)
Φυσικό περιβάλλον (EL)
Θρησκευτική ζωή (EL)


CURZON, Robert. Visits to Monasteries in the Levant, Λονδίνο, Humphrey Milford, [1865 /1916].

Μετέωρα Θεσσαλία Ελλάδα (EL)


1916


Image

http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)