Η κοιλάδα του Στρυμώνα από τον Λιθότοπο Σερρών (Καγιάλι).

This item is provided by the institution :
Aikaterini Laskaridis Foundation

Repository :
Travelogues

see the original item page
in the repository's web site and access all digital files of the item*
use
the file or the thumbnail according to the license:
CC BY-NC 4.0

Attribution-NonCommercial



Η κοιλάδα του Στρυμώνα από τον Λιθότοπο Σερρών (Καγιάλι). (EL)

The Struma valley, from Kajali.


Χάρτες (EL)
Μακεδονικό Μέτωπο (EL)
Στρυμόνας (EL)
Λιθότοπος Σερρών (EL)
Ιστορία (EL)
Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος (EL)
Μακεδονία (EL)


FALLS, Cyril Bentham. Military Operations Macedonia from the outbreak of war to the spring of 1917. [... From the spring of 1917 to the end of the war.], τ. Ι-ΙΙ, Λονδίνο, HMSO, 1933-35.

Μακεδονία Ελλάδα (EL)


1933-5


Image

http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/



*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)