Άποψη των τειχών της Κωνσταντινούπολης.

This item is provided by the institution :
Aikaterini Laskaridis Foundation

Repository :
Travelogues

see the original item page
in the repository's web site and access all digital files of the item*
use
the file or the thumbnail according to the license:
CC BY-NC 4.0

Attribution-NonCommercialΆποψη των τειχών της Κωνσταντινούπολης. (EL)

The Triple Wall of Constantinople, on the land side near Top Kapoussi.


Αρχαιότητες – Τέχνη (EL)
Καθημερινή ζωή - Κοινωνία (EL)
Τείχη (EL)
Θράκη (EL)
Χαλιά (EL)
Ανθρώπινοι τύποι (EL)
Αρχιτεκτονική - Οικιστικό περιβάλλον (EL)
Βυζαντινή αρχιτεκτονική (EL)
Τουρκία (EL)
Κωνσταντινούπολη (EL)
Βυζαντινά μνημεία (EL)
Ενδυμασίες - Καλύμματα κεφαλής (EL)


WALSH, Robert/ALLOM, Thomas. Constantinople and the Scenery of the Seven Churches of Asia Minor illustrated. In a Series of Drawings from Nature by Thomas Allom. With an historical account of Constantinople, and descriptions of the plates, by the Rev. Robert Walsh..., Λονδίνο/Παρίσι, Fisher, Son & Co. [1836-38].

Τουρκία Θράκη Κωνσταντινούπολη (EL)


1836


Image

http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)