Κρήνη στα Κιάτανα, 1825. Χαρακτικό του Louis Dupré.

This item is provided by the institution :
Aikaterini Laskaridis Foundation

Repository :
Travelogues

see the original item page
in the repository's web site and access all digital files of the item*
use
the file or the thumbnail according to the license:
CC BY-NC 4.0

Attribution-NonCommercialΚρήνη στα Κιάτανα, 1825. Χαρακτικό του Louis Dupré. (EL)


Κιάτανα (EL)


1994


Γυναίκες (EL)
Κρήνες (EL)
Ανθρώπινοι τύποι (EL)
Αρχιτεκτονική - Οικιστικό περιβάλλον (EL)
Ελλάδα (EL)


ΒΛΑΧΟΣ, Μανόλης. Louis Dupré, Ταξίδι στην Αθήνα και στην Κωνσταντινούπολη, Αθήνα, ΟΛΚΟΣ, 1994.

Image

http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)