Ο Σφραγιδοφύλακας του Αλή Πασά. Του Louis Dupré.

This item is provided by the institution :
Aikaterini Laskaridis Foundation

Repository :
Travelogues

see the original item page
in the repository's web site and access all digital files of the item*
use
the file or the thumbnail according to the license:
CC BY-NC 4.0

Attribution-NonCommercialΟ Σφραγιδοφύλακας του Αλή Πασά. Του Louis Dupré. (EL)


Ιωάννινα Ήπειρος Ελλάδα (EL)


1994


Πολιτική - Στρατός - Διπλωματία (EL)
Αλή πασάς Ιωαννίνων (EL)
Οθωμανοί αξιωματούχοι (EL)
Ιστορία (EL)
Ελλάδα (EL)
Ήπειρος (EL)
Ιωάννινα (EL)
Προσωπογραφίες (EL)
Ενδυμασίες - Καλύμματα κεφαλής (EL)ΒΛΑΧΟΣ, Μανόλης. Louis Dupré, Ταξίδι στην Αθήνα και στην Κωνσταντινούπολη, Αθήνα, ΟΛΚΟΣ, 1994.

Image

http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)