Ορισμένες νέες παρατηρήσεις στην περιοχή της επιστέψεως του βάθρου των Καρυατίδων στο Ερέχθειο

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files of the item*
download the main file
directly from the repository web site*
use
the file or the thumbnail according to the license:
In Copyright (InC)

In Copyright - Restricted Use
shareReport (EN)1980 (EN)
Ορισμένες νέες παρατηρήσεις στην περιοχή της επιστέψεως του βάθρου των Καρυατίδων στο Ερέχθειο (EL)

Some new observations on the area of the crown blocks of the pedestal of the Caryatid porch in the Erechtheion (EN)

Παπανικολάου, Αλέξανδρος (EL)
Papanikolaou, Alexandros (EN)

Αδημοσίευτο (EL)
Επίστεψη (EL)
Crown (EN)
Unpublished (EN)

Έκθεση (EL)
Report (EN)

Ερέχθειο - Νότια Πρόσταση (EL)
Επίστεψη (EL)
Ερέχθειο (EL)
Νότια πρόσταση--Βάθρο (EL)
Τοίχος (EL)
South porch--Pedestal (EN)
Crown (EN)
Wall (EN)
Erechtheion - South Porch (EN)
Erechtheion (EN)


Ακρόπολη Αθηνών, Αθήνα (EL)
Athenian Acropolis (Athens, Greece) (EN)

1980-01-31

Text

Greek

Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης (EL)
Επιτροπή Συντηρήσεως Μνημείων Ακροπόλεως (EL)
Acropolis Restoration Service (EN)
Committee for the Conservation of the Acropolis Monuments (EN)

http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)