Η αποκατάσταση του Ερεχθείου (1979-1987). Η απόδοση του έργου. Τόμος ΙΙ.

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files of the item*
download the main file
directly from the repository web site*
use
the file or the thumbnail according to the license:
In Copyright (InC)

In Copyright - Restricted Use
shareBook (EN)2012 (EN)
Η αποκατάσταση του Ερεχθείου (1979-1987). Η απόδοση του έργου. Τόμος ΙΙ. (EL)

The restoration of the Erechtheion (1979-1987). Final report on the work. Volume II. (EN)

Παπανικολάου, Αλέξανδρος (EL)
Papanikolaou, Alexandros (EN)

Δημοσιευμένο (EL)
Published (EN)

Μπούρας, Χαράλαμπος (EL)
Μαλλούχου, Φανή (EL)
Mallouchou, F. (EN)
Bouras, Charalambos (EN)

Βιβλίο (EL)
Book (EN)

Ερέχθειο (EL)
Erechtheion (EN)


Ακρόπολη Αθηνών, Αθήνα (EL)
Athenian Acropolis (Athens, Greece) (EN)

2012-10-1

Text

Greek
English

Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης (EL)
Επιτροπή Συντηρήσεως Μνημείων Ακροπόλεως (EL)
Acropolis Restoration Service (EN)
Committee for the Conservation of the Acropolis Monuments (EN)

http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)