Αποτύπωση της στάθμης του νότιου τοίχου και της νότιας πρόστασης κατά το έτος 1850 και του ορίου της αποσυναρμολόγησης του κατά το έτος 1979 στο πλαίσιο της επέμβασης αποκατάστασης από την ΕΣΜΑ

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files of the item*
download the main file
directly from the repository web site*
use
the file or the thumbnail according to the license:
In Copyright (InC)

In Copyright - Restricted Use
share


1977 (EN)
Αποτύπωση της στάθμης του νότιου τοίχου και της νότιας πρόστασης κατά το έτος 1850 και του ορίου της αποσυναρμολόγησης του κατά το έτος 1979 στο πλαίσιο της επέμβασης αποκατάστασης από την ΕΣΜΑ (EL)

Survey of the level of the south wall and of the south porch in the year 1850 with the limit of its disassembling during the year 1979 in the frame of the restoration intervention by ESMA (EN)

Παπανικολάου, Αλέξανδρος (EL)
Papanikolaou, Alexandros (EN)

Δημοσιευμένο (EL)
Published (EN)

Σχεδιαστής: Παπανικολάου, Αλέξανδρος (EL)
Designer: Papanikolaou, Alexandros (EN)

Σχεδιαστική αποτύπωση (EL)
Όψη (EL)
Survey (EN)
View (EN)

Διαφανές (EL)
Transparent paper (EN)

Ερέχθειο - Νότια Πρόσταση (EL)
Νότια πρόσταση (EL)
Ερέχθειο (EL)
Erechtheion - South Porch (EN)
Erechtheion (EN)
South porch (EN)


Ακρόπολη Αθηνών, Αθήνα (EL)
Athenian Acropolis (Athens, Greece) (EN)

1977-1-1

Image

1:75 (EL)
Φωτοτυπία (EL)
Μελάνι (EL)
1:75 (EN)
Ink (EN)
Photocopy (EN)

Greek

Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης (EL)
Επιτροπή Συντηρήσεως Μνημείων Ακροπόλεως (EL)
Acropolis Restoration Service (EN)
Committee for the Conservation of the Acropolis Monuments (EN)

http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)