Γραφική αποκατάσταση του δυτικού τοίχου και του ρωμαϊκού θυρώματός του

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files of the item*
download the main file
directly from the repository web site*
use
the file or the thumbnail according to the license:
In Copyright (InC)

In Copyright - Restricted Use
share


1991 (EN)
Γραφική αποκατάσταση του δυτικού τοίχου και του ρωμαϊκού θυρώματός του (EL)

Graphic reconstruction of the west wall and of the roman doorway (EN)

Παπανικολάου, Αλέξανδρος (EL)
Papanikolaou, Alexandros (EN)

Αδημοσίευτο (EL)
Unpublished (EN)

Σχεδιαστής: Παπανικολάου, Αλέξανδρος (EL)
Designer: Papanikolaou, Alexandros (EN)

Σχεδιαστική αποτύπωση (EL)
Όψη (EL)
Σχέδιο γραφικής αποκατάστασης (EL)
Survey (EN)
Graphic reconstruction (EN)
View (EN)

Διαφανές (EL)
Transparent paper (EN)

Σηκός (EL)
Θεμέλιο (EL)
Ερέχθειο - Σηκός (EL)
Ερέχθειο (EL)
Cella (EN)
Erechtheion - Cella (EN)
Foundation (EN)
Erechtheion (EN)


Ακρόπολη Αθηνών, Αθήνα (EL)
Athenian Acropolis (Athens, Greece) (EN)

1991-1-1

Image

Μελάνι (EL)
1:1/1:10/1:50 (EL)
Ink (EN)
1:1/1:10/1:50 (EN)

Greek

Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης (EL)
Επιτροπή Συντηρήσεως Μνημείων Ακροπόλεως (EL)
Acropolis Restoration Service (EN)
Committee for the Conservation of the Acropolis Monuments (EN)

http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)