Μέθοδος συμπλήρωσης λιθοπλίνθων με νέο μάρμαρο και εφαρμογής συνδετήριων στοιχείων

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files of the item*
download the main file
directly from the repository web site*
use
the file or the thumbnail according to the license:
In Copyright (InC)

In Copyright - Restricted Use
share


1977 (EN)
Μέθοδος συμπλήρωσης λιθοπλίνθων με νέο μάρμαρο και εφαρμογής συνδετήριων στοιχείων (EL)

Method of filling blocks with new marble supplements and placement of joining elements (EN)

Παπανικολάου, Αλέξανδρος (EL)
Papanikolaou, Alexandros (EN)

Δημοσιευμένο (EL)
Published (EN)

Σχεδιαστής: Παπανικολάου, Αλέξανδρος (EL)
Designer: Papanikolaou, Alexandros (EN)

Πρόταση αποκατάστασης (EL)
Σχεδιαστική πρόταση (EL)
Κάτοψη (EL)
Προοπτικό (EL)
Restoration proposal (EN)
Perspective view (EN)
Graphic proposal (EN)
Top view (EN)

Διαφανές (EL)
Transparent paper (EN)

Λιθόπλινθος (EL)
Ερέχθειο (EL)
Τοίχος (EL)
Wall (EN)
Block (EN)
Erechtheion (EN)


Ακρόπολη Αθηνών, Αθήνα (EL)
Athenian Acropolis (Athens, Greece) (EN)

1977-8-1

Image

Μελάνι (EL)
Ink (EN)

Greek

Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης (EL)
Επιτροπή Συντηρήσεως Μνημείων Ακροπόλεως (EL)
Acropolis Restoration Service (EN)
Committee for the Conservation of the Acropolis Monuments (EN)

http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)