Αποτύπωση της κρηπίδας της βορειοανατολικής γωνίας του ανατολικού τοίχου

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files of the item*
download the main file
directly from the repository web site*
use
the file or the thumbnail according to the license:
In Copyright (InC)

In Copyright - Restricted Use
share


1977 (EN)
Αποτύπωση της κρηπίδας της βορειοανατολικής γωνίας του ανατολικού τοίχου (EL)

Survey of the crepis at the northeast corner of the east wall (EN)

Παπανικολάου, Αλέξανδρος (EL)
Papanikolaou, Alexandros (EN)

Δημοσιευμένο (EL)
Published (EN)

Σχεδιαστής: Παπανικολάου, Αλέξανδρος (EL)
Designer: Papanikolaou, Alexandros (EN)

Σχεδιαστική αποτύπωση (EL)
Όψη (EL)
Τομή (EL)
Survey (EN)
View (EN)
Section (EN)

Διαφανές αδιάσταλτο (EL)
Transparent paper without dilatation (EN)

Ανατολική πρόσταση (EL)
Ερέχθειο - Ανατολική Πρόσταση (EL)
Θεμέλιο (EL)
Ερέχθειο (EL)
Erechtheion - East Porch (EN)
East porch (EN)
Foundation (EN)
Erechtheion (EN)


Ακρόπολη Αθηνών, Αθήνα (EL)
Athenian Acropolis (Athens, Greece) (EN)

1977-3-1

Image

Μολύβι (EL)
1:10 (EL)
Pencil (EN)
1:10 (EN)

Greek

Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης (EL)
Επιτροπή Συντηρήσεως Μνημείων Ακροπόλεως (EL)
Acropolis Restoration Service (EN)
Committee for the Conservation of the Acropolis Monuments (EN)

http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)