Σχέδιο λεπτομερειών οπλισμού του δοκιμαστικού μοντέλου αντοχής των εναλλακτικών λύσεων αποκατάστασης της νότιας πρόστασης

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files of the item*
download the main file
directly from the repository web site*
use
the file or the thumbnail according to the license:
In Copyright (InC)

In Copyright - Restricted Use
share


1976 (EN)
Σχέδιο λεπτομερειών οπλισμού του δοκιμαστικού μοντέλου αντοχής των εναλλακτικών λύσεων αποκατάστασης της νότιας πρόστασης (EL)

Test model for the resistance of the alternative restoration solutions of the south porch with details of the reinforcement used (EN)

Ζάμπας, Κώστας (EL)
Zambas, Kostas (EN)

Δημοσιευμένο (EL)
Published (EN)

Σχεδιαστής: Ζάμπας, Κώστας (EL)
Designer: Zambas, Kostas (EN)

Κατασκευαστικό σχέδιο (EL)
Κάτοψη (EL)
Τομή (EL)
Construction drawing (EN)
Section (EN)
Top view (EN)

Διαφανές (EL)
Transparent paper (EN)

Ερέχθειο - Νότια Πρόσταση (EL)
Νότια πρόσταση (EL)
Ερέχθειο (EL)
Erechtheion - South Porch (EN)
Erechtheion (EN)
South porch (EN)


Ακρόπολη Αθηνών, Αθήνα (EL)
Athenian Acropolis (Athens, Greece) (EN)

1976-3-1

Image

1:10/1:25/1:50 (EL)
Μελάνι (EL)
1:10/1:25/1:50 (EN)
Ink (EN)

Greek

Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης (EL)
Επιτροπή Συντηρήσεως Μνημείων Ακροπόλεως (EL)
Acropolis Restoration Service (EN)
Committee for the Conservation of the Acropolis Monuments (EN)

http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)