Πρόταση κατασκευής στεγάστρου της νότιας πρόστασης με αξονομετρικό σκαρίφημα των ζευκτών της στέγης

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files of the item*
download the main file
directly from the repository web site*
use
the file or the thumbnail according to the license:
In Copyright (InC)

In Copyright - Restricted Use
share


1976 (EN)
Πρόταση κατασκευής στεγάστρου της νότιας πρόστασης με αξονομετρικό σκαρίφημα των ζευκτών της στέγης (EL)

Proposal for the construction of shelter over the south porch with axonometric sketch of the roof trusses (EN)

Παπανικολάου, Αλέξανδρος (EL)
Papanikolaou, Alexandros (EN)

Δημοσιευμένο (EL)
Published (EN)

Σχεδιαστής: Παπανικολάου, Αλέξανδρος (EL)
Designer: Papanikolaou, Alexandros (EN)

Κατασκευαστικό σχέδιο (EL)
Αξονομετρικό (EL)
Axonometric view (EN)
Construction drawing (EN)

Ριζόχαρτο (EL)
Rice paper (EN)

Ερέχθειο - Νότια Πρόσταση (EL)
Νότια πρόσταση (EL)
Ερέχθειο (EL)
Erechtheion - South Porch (EN)
Erechtheion (EN)
South porch (EN)


Ακρόπολη Αθηνών, Αθήνα (EL)
Athenian Acropolis (Athens, Greece) (EN)

1976-1-1

Image

1:50 (EL)
Μολύβι (EL)
Έγχρωμο μολύβι (EL)
Μελάνι (EL)
Colored pencil (EN)
1:50 (EN)
Ink (EN)
Pencil (EN)

Greek

Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης (EL)
Επιτροπή Συντηρήσεως Μνημείων Ακροπόλεως (EL)
Acropolis Restoration Service (EN)
Committee for the Conservation of the Acropolis Monuments (EN)

http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)