Πρόταση κλιματισμού των Καρυατίδων

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files of the item*
download the main file
directly from the repository web site*
use
the file or the thumbnail according to the license:
In Copyright (InC)

In Copyright - Restricted Use
share


1977 (EN)
Πρόταση κλιματισμού των Καρυατίδων (EL)

Proposal for the climatization of the Caryatids (EN)

Λαζαρίδου, Α. (EL)
Lazaridou, A. (EN)

Δημοσιευμένο (EL)
Published (EN)

Σχεδιαστής: Λαζαρίδου, Α. (EL)
Designer: Lazaridou, A. (EN)

Κατασκευαστικό σχέδιο (EL)
Προοπτικό (EL)
Construction drawing (EN)
Perspective view (EN)

Ριζόχαρτο (EL)
Rice paper (EN)

Ερέχθειο - Νότια Πρόσταση (EL)
Νότια πρόσταση (EL)
Ερέχθειο (EL)
Erechtheion - South Porch (EN)
Erechtheion (EN)
South porch (EN)


Stevens, G. P., Caskey, L. D., & Paton, J. M. 1927. The Erechtheum: measured, drawn and restored. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Ακρόπολη Αθηνών, Αθήνα (EL)
Athenian Acropolis (Athens, Greece) (EN)

1977-1-1

Image

1:50 (EL)
Μολύβι (EL)
Μελάνι (EL)
1:50 (EN)
Ink (EN)
Pencil (EN)

Greek

Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης (EL)
Επιτροπή Συντηρήσεως Μνημείων Ακροπόλεως (EL)
Acropolis Restoration Service (EN)
Committee for the Conservation of the Acropolis Monuments (EN)

http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)