Πρόταση κλιματισμού των Καρυατίδων σε σχέδιο της νότιας όψης του Ερεχθείου

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files of the item*
download the main file
directly from the repository web site*
use
the file or the thumbnail according to the license:
In Copyright (InC)

In Copyright - Restricted Use
share


1977 (EN)
Πρόταση κλιματισμού των Καρυατίδων σε σχέδιο της νότιας όψης του Ερεχθείου (EL)

Proposal for the climatization of the Caryatids on the Erechtheion south side view (EN)

Λαζαρίδου, Α. (EL)
Lazaridou, A. (EN)

Δημοσιευμένο (EL)
Published (EN)

Σχεδιαστής: Λαζαρίδου, Α. (EL)
Designer: Lazaridou, A. (EN)

Κατασκευαστικό σχέδιο (EL)
Όψη (EL)
Construction drawing (EN)
View (EN)

Διαφανές (EL)
Transparent paper (EN)

Ερέχθειο - Νότια Πρόσταση (EL)
Νότια πρόσταση (EL)
Ερέχθειο (EL)
Erechtheion - South Porch (EN)
Erechtheion (EN)
South porch (EN)


Stevens, G. P., Caskey, L. D., & Paton, J. M. 1927. The Erechtheum: measured, drawn and restored. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Ακρόπολη Αθηνών, Αθήνα (EL)
Athenian Acropolis (Athens, Greece) (EN)

1977-1-1

Image

Φωτοτυπία (EL)
Γραφική (EL)
Μελάνι (EL)
Ink (EN)
Graphic scale (EN)
Photocopy (EN)

Greek

Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης (EL)
Επιτροπή Συντηρήσεως Μνημείων Ακροπόλεως (EL)
Acropolis Restoration Service (EN)
Committee for the Conservation of the Acropolis Monuments (EN)

http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)