Πρόταση αποκατάστασης του δαπέδου της βορειοανατολικής αυλής με επανένταξη αυθεντικών μελών

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files of the item*
download the main file
directly from the repository web site*
use
the file or the thumbnail according to the license:
In Copyright (InC)

In Copyright - Restricted Use
share


1980 (EN)
Πρόταση αποκατάστασης του δαπέδου της βορειοανατολικής αυλής με επανένταξη αυθεντικών μελών (EL)

Restoration proposal of the floor of the northeast courtyard with the reintegration of original members (EN)

Παπανικολάου, Αλέξανδρος (EL)
Papanikolaou, Alexandros (EN)

Δημοσιευμένο (EL)
Published (EN)

Σχεδιαστής: Παπανικολάου, Αλέξανδρος (EL)
Designer: Papanikolaou, Alexandros (EN)

Σχεδιαστική πρόταση (EL)
Κάτοψη (EL)
Σχέδιο γραφικής αποκατάστασης (EL)
Graphic reconstruction (EN)
Graphic proposal (EN)
Top view (EN)

Διαφανές (EL)
Transparent paper (EN)

Δάπεδο (EL)
Βορειοανατολική αυλή (EL)
Ερέχθειο - Βορειοανατολική Αυλή (EL)
Ερέχθειο (EL)
Floor (EN)
Northeast courtyard (EN)
Erechtheion - Northeast Courtyard (EN)
Erechtheion (EN)


Ακρόπολη Αθηνών, Αθήνα (EL)
Athenian Acropolis (Athens, Greece) (EN)

1980-10-1

Image

1:20 (EL)
Μελάνι (EL)
1:20 (EN)
Ink (EN)

Greek

Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης (EL)
Επιτροπή Συντηρήσεως Μνημείων Ακροπόλεως (EL)
Acropolis Restoration Service (EN)
Committee for the Conservation of the Acropolis Monuments (EN)

http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)