Αποτύπωση τμήματος της εσωτερικής πλευράς του βόρειου τοίχου στην περιοχή της κρηπίδας και των κατώτερων δόμων

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files of the item*
download the main file
directly from the repository web site*
use
the file or the thumbnail according to the license:
In Copyright (InC)

In Copyright - Restricted Use
share


1978 (EN)
Αποτύπωση τμήματος της εσωτερικής πλευράς του βόρειου τοίχου στην περιοχή της κρηπίδας και των κατώτερων δόμων (EL)

Survey of the inner side of part of the north wall at the area of the crepis and the lower courses (EN)

Μουτόπουλος, Η. (EL)
Moutopoulos, I. (EN)

Δημοσιευμένο (EL)
Published (EN)

Σχεδιαστής: Μουτόπουλος, Η. (EL)
Designer: Moutopoulos, I. (EN)

Σχεδιαστική αποτύπωση (EL)
Όψη (EL)
Survey (EN)
View (EN)

Διαφανές αδιάσταλτο (EL)
Transparent paper without dilatation (EN)

Βόρειος τοίχος (EL)
Ερέχθειο - Βόρειος Τοίχος (EL)
Ερέχθειο (EL)
Τοίχος (EL)
Erechtheion - North Wall (EN)
North wall (EN)
Wall (EN)
Erechtheion (EN)


Ακρόπολη Αθηνών, Αθήνα (EL)
Athenian Acropolis (Athens, Greece) (EN)

1978-1-1

Image

Μολύβι (EL)
Pencil (EN)

Greek

Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης (EL)
Επιτροπή Συντηρήσεως Μνημείων Ακροπόλεως (EL)
Acropolis Restoration Service (EN)
Committee for the Conservation of the Acropolis Monuments (EN)

http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)