Φωτογραμμετρική αποτύπωση της εσωτερικής πλευράς του δυτικού τοίχου

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files of the item*
download the main file
directly from the repository web site*
use
the file or the thumbnail according to the license:
In Copyright (InC)

In Copyright - Restricted Use
share


1977 (EN)
Φωτογραμμετρική αποτύπωση της εσωτερικής πλευράς του δυτικού τοίχου (EL)

Photogrammetric survey of the inner side of the west wall (EN)

Παπανικολάου, Αλέξανδρος (EL)
Papanikolaou, Alexandros (EN)

Δημοσιευμένο (EL)
Published (EN)

Σχεδιαστής: Παπανικολάου, Αλέξανδρος (EL)
Designer: Papanikolaou, Alexandros (EN)

Όψη (EL)
Φωτογραμμετρική αποτύπωση (EL)
Photogrammetric survey (EN)
View (EN)

Διαφανές αδιάσταλτο (EL)
Transparent paper without dilatation (EN)

Δυτικός τοίχος--Μετακιόνιο--Παράθυρο (EL)
Ερέχθειο - Δυτικός Τοίχος (EL)
Ερέχθειο (EL)
Τοίχος (EL)
West wall--Intercolumniation--Window (EN)
Wall (EN)
Erechtheion - West Wall (EN)
Erechtheion (EN)


Ακρόπολη Αθηνών, Αθήνα (EL)
Athenian Acropolis (Athens, Greece) (EN)

1977-10-1

Image

Μολύβι (EL)
1:10 (EL)
Pencil (EN)
1:10 (EN)

Greek

Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης (EL)
Επιτροπή Συντηρήσεως Μνημείων Ακροπόλεως (EL)
Acropolis Restoration Service (EN)
Committee for the Conservation of the Acropolis Monuments (EN)

http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)