Αποτύπωση της εξωτερικής πλευράς του τμήματος του νότιου τοίχου που εφάπτεται με την νότια πρόσταση

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κατεβάστε το βασικό αρχείο
απευθείας από τον ιστότοπο του αποθετηρίου*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
In Copyright (InC)

Σε καθεστώς Πνευματικής Ιδιοκτησίας - Περιορισμένη Χρήση
κοινοποιήστε το τεκμήριοΑποτύπωση της εξωτερικής πλευράς του τμήματος του νότιου τοίχου που εφάπτεται με την νότια πρόσταση (EL)

Survey of the outer side of the part of the south wall that abuts the south porch (EN)

Παπανικολάου, Αλέξανδρος (EL)
Κορρές, Μανόλης (EL)
Τζάκου, Α. (EL)
Papanikolaou, Alexandros (EN)
Tzakou, A. (EN)
Korres, Manolis (EN)

Στρώση 1 - Επικρανίτιδα (EL)
Δημοσιευμένο (EL)
Course - Epikranitis (EN)
Published (EN)

Σχεδιαστής: Κορρές, Μανόλης (EL)
Σχεδιαστής: Παπανικολάου, Αλέξανδρος (EL)
Σχεδιαστής: Τζάκου, Α. (EL)
Designer: Korres, Manolis (EN)
Designer: Papanikolaou, Alexandros (EN)
Designer: Tzakou, A. (EN)

Σχεδιαστική αποτύπωση (EL)
Όψη (EL)
Survey (EN)
View (EN)

Διαφανές αδιάσταλτο (EL)
Transparent paper without dilatation (EN)

Επικρανίτιδα (EL)
Νοτιοδυτική παραστάδα (EL)
Επίκρανο (EL)
Ερέχθειο (EL)
Ερέχθειο - Νότιος Τοίχος (EL)
Τοίχος (EL)
Wall (EN)
Erechtheion - South Wall (EN)
Epikranitis (EN)
Erechtheion (EN)
Southwest anta (EN)
Capital (EN)


Ακρόπολη Αθηνών, Αθήνα (EL)
Athenian Acropolis (Athens, Greece) (EN)

1975-6-1

Εικόνα

Μολύβι (EL)
1:10 (EL)
Pencil (EN)
1:10 (EN)

Ελληνική γλώσσα

Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης (EL)
Επιτροπή Συντηρήσεως Μνημείων Ακροπόλεως (EL)
Acropolis Restoration Service (EN)
Committee for the Conservation of the Acropolis Monuments (EN)

http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.