Αποτύπωση της εξωτερικής πλευράς του τμήματος του νότιου τοίχου που εφάπτεται με την νότια πρόσταση

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files of the item*
download the main file
directly from the repository web site*
use
the file or the thumbnail according to the license:
In Copyright (InC)

In Copyright - Restricted Use
share


1975 (EN)
Αποτύπωση της εξωτερικής πλευράς του τμήματος του νότιου τοίχου που εφάπτεται με την νότια πρόσταση (EL)

Survey of the outer side of the part of the south wall that abuts the south porch (EN)

Παπανικολάου, Αλέξανδρος (EL)
Κορρές, Μανόλης (EL)
Τζάκου, Α. (EL)
Papanikolaou, Alexandros (EN)
Tzakou, A. (EN)
Korres, Manolis (EN)

Στρώση 1 - Επικρανίτιδα (EL)
Δημοσιευμένο (EL)
Course - Epikranitis (EN)
Published (EN)

Σχεδιαστής: Κορρές, Μανόλης (EL)
Σχεδιαστής: Παπανικολάου, Αλέξανδρος (EL)
Σχεδιαστής: Τζάκου, Α. (EL)
Designer: Korres, Manolis (EN)
Designer: Papanikolaou, Alexandros (EN)
Designer: Tzakou, A. (EN)

Σχεδιαστική αποτύπωση (EL)
Όψη (EL)
Survey (EN)
View (EN)

Διαφανές αδιάσταλτο (EL)
Transparent paper without dilatation (EN)

Επικρανίτιδα (EL)
Νοτιοδυτική παραστάδα (EL)
Επίκρανο (EL)
Ερέχθειο (EL)
Ερέχθειο - Νότιος Τοίχος (EL)
Τοίχος (EL)
Wall (EN)
Erechtheion - South Wall (EN)
Epikranitis (EN)
Erechtheion (EN)
Southwest anta (EN)
Capital (EN)


Ακρόπολη Αθηνών, Αθήνα (EL)
Athenian Acropolis (Athens, Greece) (EN)

1975-6-1

Image

Μολύβι (EL)
1:10 (EL)
Pencil (EN)
1:10 (EN)

Greek

Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης (EL)
Επιτροπή Συντηρήσεως Μνημείων Ακροπόλεως (EL)
Acropolis Restoration Service (EN)
Committee for the Conservation of the Acropolis Monuments (EN)

http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)