Κάτοψη της νοτιοανατολικής γωνίας

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files of the item*
download the main file
directly from the repository web site*
use
the file or the thumbnail according to the license:
In Copyright (InC)

In Copyright - Restricted Use
share


1976 (EN)
Κάτοψη της νοτιοανατολικής γωνίας (EL)

Top view of the southeast corner (EN)

Τζάκου, Α. (EL)
Tzakou, A. (EN)

Δημοσιευμένο (EL)
Published (EN)

Σχεδιαστής: Τζάκου, Α. (EL)
Designer: Tzakou, A. (EN)

Σχεδιαστική αποτύπωση (EL)
Κάτοψη (EL)
Τομή (EL)
Survey (EN)
Section (EN)
Top view (EN)

Διαφανές αδιάσταλτο (EL)
Transparent paper without dilatation (EN)

Δάπεδο (EL)
Ανατολική πρόσταση (EL)
Ερέχθειο - Ανατολική Πρόσταση (EL)
Ερέχθειο (EL)
Πλάκα (EL)
Floor (EN)
Erechtheion - East Porch (EN)
East porch (EN)
Erechtheion (EN)
Slab (EN)


Ακρόπολη Αθηνών, Αθήνα (EL)
Athenian Acropolis (Athens, Greece) (EN)

1976-4-1

Image

Μολύβι (EL)
1:10 (EL)
Pencil (EN)
1:10 (EN)

Greek

Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης (EL)
Επιτροπή Συντηρήσεως Μνημείων Ακροπόλεως (EL)
Acropolis Restoration Service (EN)
Committee for the Conservation of the Acropolis Monuments (EN)

http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)