Αποτύπωση αποκλίσεων από κατακόρυφο επίπεδο στο εσωτερικό του νότιου τοίχου

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files of the item*
download the main file
directly from the repository web site*
use
the file or the thumbnail according to the license:
In Copyright (InC)

In Copyright - Restricted Use
share


1976 (EN)
Αποτύπωση αποκλίσεων από κατακόρυφο επίπεδο στο εσωτερικό του νότιου τοίχου (EL)

Survey of deviations from the vertical axis at the inner side of the south wall (EN)

Παπανικολάου, Αλέξανδρος (EL)
Τζάκου, Α. (EL)
Papanikolaou, Alexandros (EN)
Tzakou, A. (EN)

Δημοσιευμένο (EL)
Published (EN)

Σχεδιαστής: Παπανικολάου, Αλέξανδρος (EL)
Σχεδιαστής: Τζάκου, Α. (EL)
Designer: Papanikolaou, Alexandros (EN)
Designer: Tzakou, A. (EN)

Σχεδιαστική αποτύπωση (EL)
Όψη (EL)
Survey (EN)
View (EN)

Διαφανές αδιάσταλτο (EL)
Transparent paper without dilatation (EN)

Νότιος τοίχος (EL)
Ερέχθειο (EL)
Ερέχθειο - Νότιος Τοίχος (EL)
Τοίχος (EL)
Wall (EN)
Erechtheion - South Wall (EN)
South wall (EN)
Erechtheion (EN)


Ακρόπολη Αθηνών, Αθήνα (EL)
Athenian Acropolis (Athens, Greece) (EN)

1976-11-1

Image

1:25 (EL)
Μελάνι (EL)
Ink (EN)
1:25 (EN)

Greek

Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης (EL)
Επιτροπή Συντηρήσεως Μνημείων Ακροπόλεως (EL)
Acropolis Restoration Service (EN)
Committee for the Conservation of the Acropolis Monuments (EN)

http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)