Γραφική αποκατάσταση των ρωμαϊκών επεμβάσεων στη νοτιοδυτική κόγχη

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files of the item*
download the main file
directly from the repository web site*
use
the file or the thumbnail according to the license:
In Copyright (InC)

In Copyright - Restricted Use
share


1980 (EN)
Γραφική αποκατάσταση των ρωμαϊκών επεμβάσεων στη νοτιοδυτική κόγχη (EL)

Graphic reconstruction of the roman interventions in southwest niche (EN)

Παπανικολάου, Αλέξανδρος (EL)
Papanikolaou, Alexandros (EN)

Δημοσιευμένο (EL)
Στρώση 5 (EL)
Course 5 (EN)
Published (EN)

Σχεδιαστής: Μοσχούρη, Κ. (EL)
Designer: Moshouri, K. (EN)

Κάτοψη (EL)
Σχέδιο γραφικής αποκατάστασης (EL)
Graphic reconstruction (EN)
Top view (EN)

Διαφανές (EL)
Transparent paper (EN)

Στρώση (EL)
Νότιος τοίχος--Νοτιοδυτική κόγχη (EL)
Ερέχθειο (EL)
Ερέχθειο - Νότιος Τοίχος (EL)
Τοίχος (EL)
Wall (EN)
Erechtheion - South Wall (EN)
South wall--Southwest niche (EN)
Erechtheion (EN)
Course (EN)


Ακρόπολη Αθηνών, Αθήνα (EL)
Athenian Acropolis (Athens, Greece) (EN)

1980-9-1

Image

Μελάνι (EL)
1:10 (EL)
Ink (EN)
1:10 (EN)

Greek

Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης (EL)
Επιτροπή Συντηρήσεως Μνημείων Ακροπόλεως (EL)
Acropolis Restoration Service (EN)
Committee for the Conservation of the Acropolis Monuments (EN)

http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)