Ο λίθος 285 της βάσης του πρώτου ημικίονα και ο λίθος τοιχοβάτη 284 του δυτικού τοίχου

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files of the item*
download the main file
directly from the repository web site*
use
the file or the thumbnail according to the license:
In Copyright (InC)

In Copyright - Restricted Use
sharePhoto (EN)1980 (EN)
Ο λίθος 285 της βάσης του πρώτου ημικίονα και ο λίθος τοιχοβάτη 284 του δυτικού τοίχου (EL)

Block 285 of the base of the first half-column and toichobate block 284 of the west wall (EN)

Παπανικολάου, Αλέξανδρος (EL)
Papanikolaou, Alexandros (EN)

Δημοσιευμένο (EL)
Τοιχοβάτης (EL)
Άποψη από: Βορειοδυτικά (EL)
Toichobate (EN)
Published (EN)
Viewed by: Northwest (EN)

Φωτογραφία (EL)
Photo (EN)

Αρνητικό φιλμ (EL)
Film negative (EN)

Τοιχοβάτης (EL)
Ερέχθειο - Δυτικός Τοίχος (EL)
Λίθος τοιχοβάτη (EL)
Δυτικός τοίχος--Μετακιόνιο 2 (EL)
Ερέχθειο (EL)
Τοίχος (EL)
West wall--Intercolumniation 2 (EN)
Wall (EN)
Erechtheion - West Wall (EN)
Toichobate (EN)
Toichobate block (EN)
Erechtheion (EN)


35mm (EL)
35mm (EN)

Ακρόπολη Αθηνών, Αθήνα (EL)
Athenian Acropolis (Athens, Greece) (EN)

1980-8-20

Image

Ασπρόμαυρο (EL)
Black & White (EN)

No linguistic content

Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης (EL)
Επιτροπή Συντηρήσεως Μνημείων Ακροπόλεως (EL)
Acropolis Restoration Service (EN)
Committee for the Conservation of the Acropolis Monuments (EN)

http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)