Ο λίθος 205 του οριζόντιου γείσου του δυτικού τοίχου και γόμφος τιτανίου κατά τις εργασίες ανασυναρμολόγησης

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files of the item*
download the main file
directly from the repository web site*
use
the file or the thumbnail according to the license:
In Copyright (InC)

In Copyright - Restricted Use
sharePhoto (EN)1985 (EN)
Ο λίθος 205 του οριζόντιου γείσου του δυτικού τοίχου και γόμφος τιτανίου κατά τις εργασίες ανασυναρμολόγησης (EL)

Horizontal cornice block 205 of the west wall and titanium dowel during reassembling (EN)

Παγάνης, Γ. (EL)
Paganis, G. (EN)

Γείσο (EL)
Δημοσιευμένο (EL)
Cornice (EN)
Published (EN)

Φωτογραφία (EL)
Photo (EN)

Αρνητικό φιλμ (EL)
Film negative (EN)

Γείσο (EL)
Δυτικός τοίχος (EL)
Θριγκός (EL)
Ερέχθειο - Δυτικός Τοίχος (EL)
Λίθος γείσου (EL)
Ερέχθειο (EL)
Cornice block (EN)
Erechtheion - West Wall (EN)
Cornice (EN)
Entablature (EN)
West wall (EN)
Erechtheion (EN)


35mm (EL)
35mm (EN)

Ακρόπολη Αθηνών, Αθήνα (EL)
Athenian Acropolis (Athens, Greece) (EN)

1985-6-11

Image

Ασπρόμαυρο (EL)
Black & White (EN)

No linguistic content

Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης (EL)
Επιτροπή Συντηρήσεως Μνημείων Ακροπόλεως (EL)
Acropolis Restoration Service (EN)
Committee for the Conservation of the Acropolis Monuments (EN)

http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)