Ο λίθος ανωφλίου 672 του θυρώματος του βόρειου τοίχου κατά τις εργασίες συγκόλλησης με την χρήση ράβδων τιτανίου

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files of the item*
download the main file
directly from the repository web site*
use
the file or the thumbnail according to the license:
In Copyright (InC)

In Copyright - Restricted Use
sharePhoto (EN)1982 (EN)
Ο λίθος ανωφλίου 672 του θυρώματος του βόρειου τοίχου κατά τις εργασίες συγκόλλησης με την χρήση ράβδων τιτανίου (EL)

Lintel block 672 of the north wall doorway during joining with titanium rods (EN)

Ζάμπας, Κώστας (EL)
Zambas, Kostas (EN)

Δημοσιευμένο (EL)
Υπέρθυρο (EL)
Lintel (EN)
Published (EN)

Φωτογραφία (EL)
Photo (EN)

Αρνητικό φιλμ (EL)
Film negative (EN)

Δυτικός τοίχος (EL)
Υπέρθυρο (EL)
Ερέχθειο - Δυτικός Τοίχος (EL)
Ερέχθειο (EL)
Λίθος υπερθύρου (EL)
Τοίχος (EL)
Lintel (EN)
Lintel block (EN)
Wall (EN)
Erechtheion - West Wall (EN)
West wall (EN)
Erechtheion (EN)


35mm (EL)
35mm (EN)

Ακρόπολη Αθηνών, Αθήνα (EL)
Athenian Acropolis (Athens, Greece) (EN)

1982-4-1

Image

Ασπρόμαυρο (EL)
Black & White (EN)

No linguistic content

Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης (EL)
Επιτροπή Συντηρήσεως Μνημείων Ακροπόλεως (EL)
Acropolis Restoration Service (EN)
Committee for the Conservation of the Acropolis Monuments (EN)

http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)