Ο λίθος επίτοιχου επιστυλίου 790 του βόρειου τοίχου κατά τις εργασίες ανασυναρμολόγησης

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files of the item*
download the main file
directly from the repository web site*
use
the file or the thumbnail according to the license:
In Copyright (InC)

In Copyright - Restricted Use
sharePhoto (EN)1982 (EN)
Ο λίθος επίτοιχου επιστυλίου 790 του βόρειου τοίχου κατά τις εργασίες ανασυναρμολόγησης (EL)

Wall architrave block 790 of the north wall during reassembling (EN)

Παπανικολάου, Αλέξανδρος (EL)
Papanikolaou, Alexandros (EN)

Δημοσιευμένο (EL)
Στρώση 4 - Επίτοιχο επιστύλιο (EL)
Published (EN)
Course 4 - Wall architrave (EN)

Φωτογραφία (EL)
Photo (EN)

Αρνητικό φιλμ (EL)
Film negative (EN)

Βόρειος τοίχος (EL)
Ερέχθειο - Βόρειος Τοίχος (EL)
Επίτοιχο επιστύλιο (EL)
Λίθος επίτοιχου επιστυλίου (EL)
Ερέχθειο (EL)
Τοίχος (EL)
Erechtheion - North Wall (EN)
Wall architrave block (EN)
North wall (EN)
Wall architrave (EN)
Wall (EN)
Erechtheion (EN)


35mm (EL)
35mm (EN)

Ακρόπολη Αθηνών, Αθήνα (EL)
Athenian Acropolis (Athens, Greece) (EN)

1982-9-20

Image

Ασπρόμαυρο (EL)
Black & White (EN)

No linguistic content

Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης (EL)
Επιτροπή Συντηρήσεως Μνημείων Ακροπόλεως (EL)
Acropolis Restoration Service (EN)
Committee for the Conservation of the Acropolis Monuments (EN)

http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)