Οι λίθοι ζωφόρου 412, 413, 414, 415, 416 και το αντίθημα ζωφόρου 438 της βόρειας πρόστασης κατά την ανασυναρμολόγηση

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files of the item*
download the main file
directly from the repository web site*
use
the file or the thumbnail according to the license:
In Copyright (InC)

In Copyright - Restricted Use
sharePhoto (EN)1984 (EN)
Οι λίθοι ζωφόρου 412, 413, 414, 415, 416 και το αντίθημα ζωφόρου 438 της βόρειας πρόστασης κατά την ανασυναρμολόγηση (EL)

Frieze blocks 412, 413, 414, 415, 416 and frieze backer 438 of the north porch during reassembling (EN)

Ψάλτης, Π. (EL)
Psaltis, P. (EN)

Άποψη από: Νότια (EL)
Δημοσιευμένο (EL)
Ζωφόρος (EL)
Viewed by: South (EN)
Frieze (EN)
Published (EN)

Φωτογραφία (EL)
Photo (EN)

Αρνητικό φιλμ (EL)
Film negative (EN)

Ερέχθειο - Βόρεια Πρόσταση (EL)
Βόρεια πρόσταση--Δυτική πλευρά (EL)
Θριγκός (EL)
Ερέχθειο (EL)
Ζωφόρος (EL)
Λίθος ζωφόρου (EL)
Frieze block (EN)
Erechtheion - North Porch (EN)
Entablature (EN)
Frieze (EN)
North porch--West side (EN)
Erechtheion (EN)


35mm (EL)
35mm (EN)

Ακρόπολη Αθηνών, Αθήνα (EL)
Athenian Acropolis (Athens, Greece) (EN)

1984-10-16

Image

Ασπρόμαυρο (EL)
Black & White (EN)

No linguistic content

Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης (EL)
Επιτροπή Συντηρήσεως Μνημείων Ακροπόλεως (EL)
Acropolis Restoration Service (EN)
Committee for the Conservation of the Acropolis Monuments (EN)

http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)