Η πρώτη και η δεύτερη Καρυάτιδα κατά τις εργασίες λήψης γύψινων μητρών για την κατασκευή εκμαγείων

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files of the item*
download the main file
directly from the repository web site*
use
the file or the thumbnail according to the license:
In Copyright (InC)

In Copyright - Restricted Use
sharePhoto (EN)1976 (EN)
Η πρώτη και η δεύτερη Καρυάτιδα κατά τις εργασίες λήψης γύψινων μητρών για την κατασκευή εκμαγείων (EL)

The first and second Caryatid during the taking of plaster moulds for making casts (EN)

Μουτόπουλος, Η. (EL)
Moutopoulos, I. (EN)

Δημοσιευμένο (EL)
Καρυάτιδα 1 (EL)
Άποψη από: Δυτικά (EL)
Published (EN)
Caryatid 1 (EN)
Viewed by: West (EN)

Φωτογραφία (EL)
Photo (EN)

Αρνητικό φιλμ (EL)
Film negative (EN)

Κιονοστοιχία (EL)
Ερέχθειο - Νότια Πρόσταση (EL)
Καρυάτιδα (EL)
Νότια πρόσταση (EL)
Ερέχθειο (EL)
Erechtheion - South Porch (EN)
Caryatid (EN)
Erechtheion (EN)
South porch (EN)
Colonnade (EN)


28x28mm (EL)
28x28mm (EN)

Ακρόπολη Αθηνών, Αθήνα (EL)
Athenian Acropolis (Athens, Greece) (EN)

1976-11-1

Image

Ασπρόμαυρο (EL)
Black & White (EN)

No linguistic content

Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης (EL)
Επιτροπή Συντηρήσεως Μνημείων Ακροπόλεως (EL)
Acropolis Restoration Service (EN)
Committee for the Conservation of the Acropolis Monuments (EN)

http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)