Το επιστύλιο της νότιας πρόστασης κατά τις εργασίες αφαίρεσης του οπλισμού των επεμβάσεων Μπαλάνου

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files of the item*
download the main file
directly from the repository web site*
use
the file or the thumbnail according to the license:
In Copyright (InC)

In Copyright - Restricted Use
sharePhoto (EN)1979 (EN)
Το επιστύλιο της νότιας πρόστασης κατά τις εργασίες αφαίρεσης του οπλισμού των επεμβάσεων Μπαλάνου (EL)

The architrave of the south porch during the removal of reinforcement of the Balanos interventions (EN)

Ζάμπας, Κώστας (EL)
Zambas, Kostas (EN)

Άποψη από: Βορειοανατολικά (EL)
Επιστύλιο (EL)
Δημοσιευμένο (EL)
Viewed by: Northeast (EN)
Published (EN)
Architrave (EN)

Φωτογραφία (EL)
Photo (EN)

Αρνητικό φιλμ (EL)
Film negative (EN)

Λίθος επιστυλίου (EL)
Επιστύλιο (EL)
Θριγκός (EL)
Ερέχθειο - Νότια Πρόσταση (EL)
Νότια πρόσταση (EL)
Ερέχθειο (EL)
Erechtheion - South Porch (EN)
Entablature (EN)
Erechtheion (EN)
South porch (EN)
Architrave block (EN)
Architrave (EN)


28x28mm (EL)
28x28mm (EN)

Ακρόπολη Αθηνών, Αθήνα (EL)
Athenian Acropolis (Athens, Greece) (EN)

1979-9-10

Image

Ασπρόμαυρο (EL)
Black & White (EN)

No linguistic content

Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης (EL)
Επιτροπή Συντηρήσεως Μνημείων Ακροπόλεως (EL)
Acropolis Restoration Service (EN)
Committee for the Conservation of the Acropolis Monuments (EN)

http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)