Οι λίθοι παραστάτη και ο λίθος κατωφλίου του παραθύρου του ανατολικού τοίχου κατά τις εργασίες αναστήλωσής του

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files of the item*
download the main file
directly from the repository web site*
use
the file or the thumbnail according to the license:
In Copyright (InC)

In Copyright - Restricted Use
sharePhoto (EN)1983 (EN)
Οι λίθοι παραστάτη και ο λίθος κατωφλίου του παραθύρου του ανατολικού τοίχου κατά τις εργασίες αναστήλωσής του (EL)

Jamb blocks and threshold block of the east wall window during its restoration (EN)

Ψάλτης, Π. (EL)
Psaltis, P. (EN)

Κατώφλιο (EL)
Δημοσιευμένο (EL)
Published (EN)
Threshold (EN)

Φωτογραφία (EL)
Photo (EN)

Αρνητικό φιλμ (EL)
Film negative (EN)

Κατώφλιο (EL)
Ερέχθειο - Ανατολική Πρόσταση (EL)
Ανατολικός τοίχος--Παράθυρο (EL)
Ερέχθειο (EL)
Λίθος κατωφλίου (Νέο μέλος) (EL)
Τοίχος (EL)
Sill block (New member) (EN)
Erechtheion - East Porch (EN)
Wall (EN)
Erechtheion (EN)
East wall--Window (EN)
Threshold (EN)


35mm (EL)
35mm (EN)

Ακρόπολη Αθηνών, Αθήνα (EL)
Athenian Acropolis (Athens, Greece) (EN)

1983-9-1

Image

Ασπρόμαυρο (EL)
Black & White (EN)

No linguistic content

Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης (EL)
Επιτροπή Συντηρήσεως Μνημείων Ακροπόλεως (EL)
Acropolis Restoration Service (EN)
Committee for the Conservation of the Acropolis Monuments (EN)

http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)