Ο λίθος παραστάτη 243 του παραθύρου του δεύτερου μετακιόνιου διαστήματος του δυτικού τοίχου κατά την προετοιμασία συγκόλλησης

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files of the item*
download the main file
directly from the repository web site*
use
the file or the thumbnail according to the license:
In Copyright (InC)

In Copyright - Restricted Use
sharePhoto (EN)1984 (EN)
Ο λίθος παραστάτη 243 του παραθύρου του δεύτερου μετακιόνιου διαστήματος του δυτικού τοίχου κατά την προετοιμασία συγκόλλησης (EL)

Jamb block 243 of the window of the second intercolumniation of the west wall in the course of joining (EN)

Συνεργείο αποκατάστασης Ερεχθείου (EL)
Erechtheion restoration work team (EN)

Παραστάτης (EL)
Δημοσιευμένο (EL)
Published (EN)
Jamb (EN)

Φωτογραφία (EL)
Photo (EN)

Αρνητικό φιλμ (EL)
Film negative (EN)

Παραστάτης (EL)
Ερέχθειο - Δυτικός Τοίχος (EL)
Λίθος παραστάτη (EL)
Ερέχθειο (EL)
Δυτικός τοίχος--Μετακιόνιο 2--Παράθυρο (EL)
Τοίχος (EL)
Wall (EN)
Erechtheion - West Wall (EN)
Jamb block (EN)
West wall--Intercolumniation 2--Window (EN)
Erechtheion (EN)
Jamb (EN)


35mm (EL)
35mm (EN)

Ακρόπολη Αθηνών, Αθήνα (EL)
Athenian Acropolis (Athens, Greece) (EN)

1984-7-31

Image

Ασπρόμαυρο (EL)
Black & White (EN)

No linguistic content

Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης (EL)
Επιτροπή Συντηρήσεως Μνημείων Ακροπόλεως (EL)
Acropolis Restoration Service (EN)
Committee for the Conservation of the Acropolis Monuments (EN)

http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)