Κατασκευή ξύλινου κιβωτίου της έκτης Καρυάτιδας κατά την προετοιμασία μεταφοράς της

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files of the item*
download the main file
directly from the repository web site*
use
the file or the thumbnail according to the license:
In Copyright (InC)

In Copyright - Restricted Use
sharePhoto (EN)1979 (EN)
Κατασκευή ξύλινου κιβωτίου της έκτης Καρυάτιδας κατά την προετοιμασία μεταφοράς της (EL)

Construction of wooden box of the sixth Caryatid in the course of its movement (EN)

Παπανικολάου, Αλέξανδρος (EL)
Papanikolaou, Alexandros (EN)

Καρυάτιδα 6 (EL)
Δημοσιευμένο (EL)
Άποψη από: Νοτιοανατολικά (EL)
Caryatid 6 (EN)
Viewed by: Southeast (EN)
Published (EN)

Φωτογραφία (EL)
Photo (EN)

Αρνητικό φιλμ (EL)
Film negative (EN)

Κιονοστοιχία (EL)
Ερέχθειο - Νότια Πρόσταση (EL)
Καρυάτιδα (EL)
Νότια πρόσταση (EL)
Ερέχθειο (EL)
Erechtheion - South Porch (EN)
Caryatid (EN)
Erechtheion (EN)
South porch (EN)
Colonnade (EN)


28x28mm (EL)
28x28mm (EN)

Ακρόπολη Αθηνών, Αθήνα (EL)
Athenian Acropolis (Athens, Greece) (EN)

1979-10-6

Image

Ασπρόμαυρο (EL)
Black & White (EN)

No linguistic content

Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης (EL)
Επιτροπή Συντηρήσεως Μνημείων Ακροπόλεως (EL)
Acropolis Restoration Service (EN)
Committee for the Conservation of the Acropolis Monuments (EN)

http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)