Εντάξτε τη συλλογή σας στο SearchCulture.gr Μάθετε περισσότερα Δηλώστε ενδιαφέρον

Εξερευνήστε 162431 τεκμήρια ποικίλων τύπων
από 43 φορείς περιεχομένου

κάθε μέρα ένα τεκμήριο...

Φωτογραφία | 3300 - 2400 π.Χ.
Άγνωστος δημιουργός
Τσέπη Μαραθώνος. Γενική άποψις ΠΕ τάφων 20, 21 και 22.

Άδεια χρήσης ψηφιακού αρχείου:  

Συλλογή: Αποθετήριο της Εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας