Εξερευνήστε 161881 τεκμήρια ποικίλων τύπων
από 43 φορείς περιεχομένου

κάθε μέρα ένα τεκμήριο...

Φωτογραφία | 1890 μ.Χ.
Αδελφοί Κακούλη
Άποψη της πεδιάδας του Ταμπακχανέ στην Τραπεζούντα. Αριστερά στην κορυφή του λόφου διακρίνεται ο τρούλος και ο μιναρές του Αγ. Ευγενίου. Φωτογραφία των Αδελφών Κακούλη, δεκαετία 1890.

Άδεια χρήσης ψηφιακού αρχείου:  

Συλλογή: Αποθετήριο Ιστορικής & Εθνολογικής Εταιρείας της Ελλάδος (ΕΙΜ)