Εξερευνήστε 161881 τεκμήρια ποικίλων τύπων
από 43 φορείς περιεχομένου

κάθε μέρα ένα τεκμήριο...

Σχέδιο/Σκίτσο | 1985 μ.Χ.
Άγνωστος δημιουργός
Τομή των χώρων 16 και 17 από Α.

Άδεια χρήσης ψηφιακού αρχείου:  

Συλλογή: Αποθετήριο της Εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας