Εντάξτε τη συλλογή σας στο SearchCulture.gr Μάθετε περισσότερα Δηλώστε ενδιαφέρον

Εξερευνήστε 161881 τεκμήρια ποικίλων τύπων
από 43 φορείς περιεχομένου

κάθε μέρα ένα τεκμήριο...

Φωτογραφία | 1894 μ.Χ.
Απεικόνιση: φωτογραφία

Άδεια χρήσης ψηφιακού αρχείου:  

Συλλογή: Πανδέκτης: Θησαυρός Ελληνικής Ιστορίας & Πολιτισμού - Νεοελληνική Εικονιστική Προσωπογραφία