χρονολόγιο  |  πλοηγηθείτε στο περιεχόμενο μέσα από την σελίδα ιστορικών περιόδων.

τύποι τεκμηρίων  |  πλοηγηθείτε στο περιεχόμενο μέσα από την σελίδα τύπων τεκμηρίου.

66 συλλογές  |  δείτε όλους τους φορείς και τις συλλoγές τους.

κάθε μέρα ένα τεκμήριο...

Γλυπτό, Αρχαιολογικό αντικείμενο | 442 - 438 π.Χ.

Αριστερά, κοντά στη γωνία, πίσω από το άλογο του ιππέα (2) διακρίνονται: ένας επόπτης (1) με ιμάτιο, που αφήνει γυμνό τον δεξιό ώμο και πέφτει πάνω στον αριστερό βραχίονα, και τρεις ιππείς (2-4) που φορούν κοντό χιτώνα, χλαμύδα, εμβάδες και αλωπεκή στο κεφάλι.

Φορέας:  Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης (ΥΣΜΑ)

Άδεια χρήσης ψηφιακού αρχείου: