Εξερευνήστε 161881 τεκμήρια ποικίλων τύπων
από 43 φορείς περιεχομένου

κάθε μέρα ένα τεκμήριο...

Φωτοαρνητικά, Φωτογραφία | 1930 μ.Χ.
Thompson Homer A.
Blegen Library Archives

Άδεια χρήσης ψηφιακού αρχείου:  

Συλλογή: Αποθετήριο Αμερικανικής Σχολής Κλασικών Σπουδών