Εξερευνήστε 161881 τεκμήρια ποικίλων τύπων*
από 43 φορείς περιεχομένου...

* Η ταξινόμηση του περιεχομένου σε ενιαίο λεξιλόγιο τύπων πραγματοποιήθηκε απο το ΕΚΤ

κάθε μέρα ένα τεκμήριο...

Γιώργος Ζογγολόπουλος
http://collection.zongolopoulos.gr/eMuseumPlus?service=ExternalInterface&module=collection&objectId=3067
Φορέας: Ίδρυμα Γεωργίου Ζογγολόπουλου: Συλλογή και Αρχείο