Εξερευνήστε 161881 τεκμήρια ποικίλων τύπων
από 43 φορείς περιεχομένου

κάθε μέρα ένα τεκμήριο...

Σήμα (σύμβολο) | 1536 μ.Χ.
Αλέξανδρος Αφροδισιεύς
Ἀλέξανδρος Ἀφροδισιεύς. Ζητήματα Ἀλεξάνδρου τοῦ Ἀφροδισιέως Φυσικά. Περὶ Τύχης. Ἠθηκά..., ἔκδοση Giovanni Francesco Trincavelli, Βενετία, Bartholomeo Zannetti, 1536.

Άδεια χρήσης ψηφιακού αρχείου:  

Συλλογή: Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών του Ιδρύματος “Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης”