χρονολόγιο  |  πλοηγηθείτε στο περιεχόμενο μέσα από την σελίδα ιστορικών περιόδων.

τύποι τεκμηρίων  |  πλοηγηθείτε στο περιεχόμενο μέσα από την σελίδα τύπων τεκμηρίου.

73 συλλογές  |  δείτε όλους τους φορείς και τις συλλoγές τους.

κάθε μέρα ένα τεκμήριο

Αρχαιολογικό αντικείμενο, Επιγραφή | 201 - 300

Χαρακτηριστικό είναι το μεγαλύτερο μέγεθος του L (στ. 2). Τριγωνικό σημείο στίξης (στ. 2). Ύψος γραμμάτων: 0,03-0,038.

Φορέας:  Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών (ΙΙΕ/ΕΙΕ)

Άδεια χρήσης ψηφιακού αρχείου: