χρονολόγιο  |  πλοηγηθείτε στο περιεχόμενο μέσα από την σελίδα ιστορικών περιόδων.

τύποι τεκμηρίων  |  πλοηγηθείτε στο περιεχόμενο μέσα από την σελίδα τύπων τεκμηρίου.

73 συλλογές  |  δείτε όλους τους φορείς και τις συλλoγές τους.

κάθε μέρα ένα τεκμήριο

Αρχαιολογικό αντικείμενο, Επιγραφή | 101 - 200

Πολύ επιμελημένα γράμματα. ΑΕ μικρότερου μεγέθους (στ. 4)· Τ μεγαλύτερου μεγέθους (στ. 3)· η οριζόντια κεραία του Α συχνά παραλείπεται (στ. 5-6). Συμπίλημα των γραμμάτων ΝΤ (στ. 6). Τριγωνικά σημεία στίξης. Ύψος γραμμάτων: 0,035-0,05.

Φορέας:  Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών (ΙΙΕ/ΕΙΕ)

Άδεια χρήσης ψηφιακού αρχείου: