Αναστασιματάριον : Αργόν και σύντομον Περιέχον τα Αναστάσιμα ... / Μελοποιηθέντα μεν εν τη αρχαία μεθόδω παρά Κωνσταντίνου Πρωτοψαλτου, Μετενεχθέντα δ' εις την νεωτέραν, παρά Στεφάνου Λαμπαδαρίου...

 

This item is provided by the institution :
University of Crete

Repository :
Anemi - The Digital Library of Modern Greek Studies

see the original item page
in the repository's web site and access all digital files of the item*
use
the file or the thumbnail according to the license:
In Copyright (InC)

In Copyright - Restricted Use
share
1865 (EN)
Αναστασιματάριον : Αργόν και σύντομον Περιέχον τα Αναστάσιμα ... / Μελοποιηθέντα μεν εν τη αρχαία μεθόδω παρά Κωνσταντίνου Πρωτοψαλτου, Μετενεχθέντα δ' εις την νεωτέραν, παρά Στεφάνου Λαμπαδαρίου...

ΣτέφανοςΛαμπαδάριος
ζ΄+1 χ.α.+690 σ. ; 23 εκ.
Contributors--St. Anthony's Greek Orthodox Monastery, Arizona USA
Το βιλίο διατίθεται μόνο σε ψηφιακή μορφή.

ΣτέφανοςΛαμπαδάριος
Κωνσταντίνος,πρωτοψάλτης της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας

Πανεπιστήμιο Κρήτης (EL)
University of Crete (EN)

GrRePK

Εκ του Πατριαρχικού Τυπογραφείου,Εν Κωνσταντινουπόλει :1865.

1865.

Text

text

Greek
*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)