ΕΚΤ τύποι τεκμηρίων

Εξερευνήστε το περιεχόμενο του SearchCulture.gr αξιοποιώντας την ιεραρχική ταξινόμηση σε τύπους που πραγματοποίησε το ΕΚΤ. Τα τεκμήρια εμπλουτίστηκαν με ένα νέο πεδίο «EKT Τύπος» που περιλαμβάνει αναφορές σε όρους ενός δίγλωσσου ιεραρχικού λεξιλογίου τύπων. Η αντιστοίχηση πραγματοποιήθηκε με βάση την πρωτότυπη τεκμηρίωση του πεδίου «τύπος» και, σε ειδικές περιπτώσεις, συνυπολογίζοντας τα πεδία «θεματική κατηγορία» και «τίτλος».


Δισδιάστατα γραφικά  | 208.388 τεκμήρια

Εκτύπωση | 38.968 τεκμήρια
Έντυπο υλικό | 24.977 τεκμήρια
Κάρτα | 11.062 τεκμήρια
Ζωγραφική | 23.083 τεκμήρια
Σχέδιο | 12.864 τεκμήρια
Φωτογραφία | 122.564 τεκμήρια

Τρισδιάστατα Αντικείμενα και Έργα Τέχνης  | 45.424 τεκμήρια

Γλυπτό | 5.482 τεκμήρια
Εργαλεία και εξοπλισμός | 8.458 τεκμήρια
Οικιακός εξοπλισμός | 3.919 τεκμήρια
Θραύσμα | 1.826 τεκμήρια
Κτίριο | 477 τεκμήρια
Μοντέλο | 459 τεκμήρια
Παιχνίδι | 820 τεκμήρια
Σήμα (σύμβολο) | 579 τεκμήρια
Σκεύος | 7.281 τεκμήρια
Σφραγίδα | 248 τεκμήρια

Κείμενο  | 88.792 τεκμήρια

Ανακοίνωση | 3.392 τεκμήρια
Βιβλίο | 15.570 τεκμήρια
Έγγραφο | 27.448 τεκμήρια
Λογοτεχνικό έργο | 1.899 τεκμήρια
Μελέτη | 15.300 τεκμήρια
Περιοδική έκδοση | 13.087 τεκμήρια
Τμήμα έκδοσης | 4.370 τεκμήρια
Τμήμα βιβλίου | 1.976 τεκμήρια

Άυλη πολιτιστική κληρονομιά  | 142.703 τεκμήρια


Ηχογραφήσεις  | 1.360 τεκμήρια


Υλικό Προβολής και Βιντεοσκοπήσεις  | 1.087 τεκμήρια


Παρτιτούρες  | 13.854 τεκμήρια


Χαρτογραφικό Υλικό  | 4.018 τεκμήρια