ΕΚΤ τύποι τεκμηρίων

Εξερευνήστε το περιεχόμενο του SearchCulture.gr αξιοποιώντας την ιεραρχική ταξινόμηση σε τύπους που πραγματοποίησε το ΕΚΤ. Τα τεκμήρια εμπλουτίστηκαν με ένα νέο πεδίο «EKT Τύπος» που περιλαμβάνει αναφορές σε όρους ενός δίγλωσσου ιεραρχικού λεξιλογίου τύπων. Η αντιστοίχηση πραγματοποιήθηκε με βάση την πρωτότυπη τεκμηρίωση του πεδίου «τύπος» και, σε ειδικές περιπτώσεις, συνυπολογίζοντας τα πεδία «θεματική κατηγορία» και «τίτλος».


Δισδιάστατα γραφικά  | 204.009 τεκμήρια

Εκτύπωση | 40.815 τεκμήρια
Έντυπο υλικό | 25.235 τεκμήρια
Κάρτα | 12.650 τεκμήρια
Ζωγραφική | 14.080 τεκμήρια
Σχέδιο | 12.962 τεκμήρια
Φωτογραφία | 124.692 τεκμήρια

Τρισδιάστατα Αντικείμενα και Έργα Τέχνης  | 45.762 τεκμήρια

Γλυπτό | 5.490 τεκμήρια
Εργαλεία και εξοπλισμός | 8.579 τεκμήρια
Οικιακός εξοπλισμός | 4.040 τεκμήρια
Θραύσμα | 1.826 τεκμήρια
Κτίριο | 477 τεκμήρια
Μοντέλο | 457 τεκμήρια
Παιχνίδι | 820 τεκμήρια
Σήμα (σύμβολο) | 579 τεκμήρια
Σκεύος | 7.281 τεκμήρια
Σφραγίδα | 309 τεκμήρια

Κείμενο  | 131.336 τεκμήρια

Ανακοίνωση | 3.550 τεκμήρια
Βιβλίο | 15.592 τεκμήρια
Έγγραφο | 60.928 τεκμήρια
Λογοτεχνικό έργο | 1.975 τεκμήρια
Μελέτη | 15.371 τεκμήρια
Περιοδική έκδοση | 13.429 τεκμήρια
Τμήμα έκδοσης | 4.403 τεκμήρια
Τμήμα βιβλίου | 1.976 τεκμήρια

Άυλη πολιτιστική κληρονομιά  | 142.703 τεκμήρια


Ηχογραφήσεις  | 1.365 τεκμήρια


Υλικό Προβολής και Βιντεοσκοπήσεις  | 1.087 τεκμήρια


Παρτιτούρες  | 13.857 τεκμήρια


Χαρτογραφικό Υλικό  | 4.110 τεκμήρια