ΕΚΤ τύποι τεκμηρίων

Εξερευνήστε το περιεχόμενο του SearchCulture.gr αξιοποιώντας την ιεραρχική ταξινόμηση σε τύπους που πραγματοποίησε το ΕΚΤ. Τα τεκμήρια εμπλουτίστηκαν με ένα νέο πεδίο «EKT Τύπος» που περιλαμβάνει αναφορές σε όρους ενός δίγλωσσου ιεραρχικού λεξιλογίου τύπων. Η αντιστοίχηση πραγματοποιήθηκε με βάση την πρωτότυπη τεκμηρίωση του πεδίου «τύπος» και, σε ειδικές περιπτώσεις, συνυπολογίζοντας τα πεδία «θεματική κατηγορία» και «τίτλος».


Δισδιάστατα γραφικά  | 207.496 τεκμήρια

Εκτύπωση | 38.684 τεκμήρια
Έντυπο υλικό | 24.696 τεκμήρια
Κάρτα | 11.062 τεκμήρια
Ζωγραφική | 22.939 τεκμήρια
Σχέδιο | 12.538 τεκμήρια
Φωτογραφία | 122.425 τεκμήρια

Τρισδιάστατα Αντικείμενα και Έργα Τέχνης  | 44.047 τεκμήρια

Γλυπτό | 5.470 τεκμήρια
Εργαλεία και εξοπλισμός | 7.989 τεκμήρια
Οικιακός εξοπλισμός | 3.919 τεκμήρια
Θραύσμα | 1.826 τεκμήρια
Κτίριο | 477 τεκμήρια
Μοντέλο | 274 τεκμήρια
Παιχνίδι | 820 τεκμήρια
Σήμα (σύμβολο) | 579 τεκμήρια
Σκεύος | 7.281 τεκμήρια
Σφραγίδα | 248 τεκμήρια

Κείμενο  | 88.348 τεκμήρια

Ανακοίνωση | 3.392 τεκμήρια
Βιβλίο | 15.570 τεκμήρια
Έγγραφο | 27.448 τεκμήρια
Λογοτεχνικό έργο | 1.899 τεκμήρια
Μελέτη | 15.300 τεκμήρια
Περιοδική έκδοση | 13.087 τεκμήρια
Τμήμα έκδοσης | 4.370 τεκμήρια
Τμήμα βιβλίου | 1.976 τεκμήρια

Άυλη πολιτιστική κληρονομιά  | 142.703 τεκμήρια


Ηχογραφήσεις  | 1.144 τεκμήρια


Υλικό Προβολής και Βιντεοσκοπήσεις  | 1.084 τεκμήρια


Παρτιτούρες  | 13.789 τεκμήρια


Χαρτογραφικό Υλικό  | 4.018 τεκμήρια