Τύποι τεκμηρίων

Εξερευνήστε το περιεχόμενο του SearchCulture.gr αξιοποιώντας την ιεραρχική ταξινόμηση σε τύπους που πραγματοποίησε το ΕΚΤ. Τα τεκμήρια εμπλουτίστηκαν με ένα νέο πεδίο «EKT Τύπος» που περιλαμβάνει αναφορές σε όρους ενός δίγλωσσου ιεραρχικού λεξιλογίου τύπων. Η αντιστοίχηση πραγματοποιήθηκε με βάση την πρωτότυπη τεκμηρίωση του πεδίου «τύπος» και, σε ειδικές περιπτώσεις, συνυπολογίζοντας τα πεδία «θεματική κατηγορία» και «τίτλος».


Δισδιάστατα γραφικά  | 236.566 τεκμήρια

Εκτύπωση  | 44.493 τεκμήρια
Έντυπο υλικό  | 25.890 τεκμήρια
Κάρτα  | 15.501 τεκμήρια
Έργο ζωγραφικής  | 19.812 τεκμήρια
Έργο χαρακτικής  | 6.053 τεκμήρια
Σχέδιο  | 15.450 τεκμήρια
Φωτογραφία  | 133.985 τεκμήρια

Τρισδιάστατα Αντικείμενα και Έργα Τέχνης  | 114.297 τεκμήρια

Ανάγλυφο  | 5.773 τεκμήρια
Γλυπτό  | 11.505 τεκμήρια
Εργαλεία και εξοπλισμός  | 22.531 τεκμήρια
Μηχάνημα  | 2.097 τεκμήρια
Οικιακός εξοπλισμός  | 7.818 τεκμήρια
Θραύσμα  | 1.964 τεκμήρια
Κτίριο  | 704 τεκμήρια
Μοντέλο  | 553 τεκμήρια
Παιχνίδι  | 1.103 τεκμήρια
Σήμα (σύμβολο)  | 656 τεκμήρια
Σκεύος  | 31.616 τεκμήρια
Σφραγίδα  | 852 τεκμήρια

Κείμενο  | 282.709 τεκμήρια

Ανακοίνωση  | 3.639 τεκμήρια
Βιβλίο  | 18.084 τεκμήρια
Έγγραφο  | 108.237 τεκμήρια
Πιστοποιητικό  | 434 τεκμήρια
Λογοτεχνικό έργο  | 2.315 τεκμήρια
Μελέτη  | 15.372 τεκμήρια
Περιοδική έκδοση  | 18.622 τεκμήρια
Τμήμα έκδοσης  | 11.220 τεκμήρια
Τμήμα βιβλίου  | 2.832 τεκμήρια
Σελίδα βιβλίου  | 2.591 τεκμήρια

Άυλη πολιτιστική κληρονομιά  | 140.412 τεκμήρια


Ηχογράφηση  | 1.296 τεκμήρια


Υλικό Προβολής και Βιντεοσκοπήσεις  | 1.123 τεκμήριαΠολιτιστική παραγωγή  | 13.778 τεκμήρια


Παρτιτούρες  | 14.059 τεκμήρια


Χαρτογραφικό Υλικό  | 4.139 τεκμήρια