ΕΚΤ τύποι τεκμηρίων

Εξερευνήστε το περιεχόμενο του SearchCulture.gr αξιοποιώντας την ιεραρχική ταξινόμηση σε τύπους που πραγματοποίησε το ΕΚΤ. Τα τεκμήρια εμπλουτίστηκαν με ένα νέο πεδίο «EKT Τύπος» που περιλαμβάνει αναφορές σε όρους ενός δίγλωσσου ιεραρχικού λεξιλογίου τύπων. Η αντιστοίχηση πραγματοποιήθηκε με βάση την πρωτότυπη τεκμηρίωση του πεδίου «τύπος» και, σε ειδικές περιπτώσεις, συνυπολογίζοντας τα πεδία «θεματική κατηγορία» και «τίτλος».


Δισδιάστατα γραφικά  | 222.993 τεκμήρια

Εκτύπωση | 41.547 τεκμήρια
Έντυπο υλικό | 25.614 τεκμήρια
Κάρτα | 12.889 τεκμήρια
Ζωγραφική | 25.185 τεκμήρια
Σχέδιο | 15.089 τεκμήρια
Φωτογραφία | 129.456 τεκμήρια

Τρισδιάστατα Αντικείμενα και Έργα Τέχνης  | 48.718 τεκμήρια

Ανάγλυφο | 2.254 τεκμήρια
Γλυπτό | 5.507 τεκμήρια
Εργαλεία και εξοπλισμός | 9.343 τεκμήρια
Οικιακός εξοπλισμός | 4.910 τεκμήρια
Θραύσμα | 1.830 τεκμήρια
Κτίριο | 562 τεκμήρια
Μοντέλο | 379 τεκμήρια
Παιχνίδι | 829 τεκμήρια
Σήμα (σύμβολο) | 579 τεκμήρια
Σκεύος | 7.346 τεκμήρια
Σφραγίδα | 312 τεκμήρια

Κείμενο  | 259.619 τεκμήρια

Ανακοίνωση | 3.574 τεκμήρια
Βιβλίο | 16.228 τεκμήρια
Έγγραφο | 96.249 τεκμήρια
Πιστοποιητικό | 305 τεκμήρια
Ευρετήριο | 87.357 τεκμήρια
Λογοτεχνικό έργο | 2.172 τεκμήρια
Μελέτη | 15.372 τεκμήρια
Περιοδική έκδοση | 16.450 τεκμήρια
Τμήμα έκδοσης | 5.264 τεκμήρια
Τμήμα βιβλίου | 2.833 τεκμήρια
Σελίδα βιβλίου | 2.611 τεκμήρια

Άυλη πολιτιστική κληρονομιά  | 142.703 τεκμήρια


Ηχογραφήσεις  | 1.336 τεκμήρια


Υλικό Προβολής και Βιντεοσκοπήσεις  | 1.121 τεκμήρια


Παρτιτούρες  | 13.828 τεκμήρια


Χαρτογραφικό Υλικό  | 4.123 τεκμήρια