Τύποι τεκμηρίων

Εξερευνήστε το περιεχόμενο του SearchCulture.gr αξιοποιώντας την ιεραρχική ταξινόμηση σε τύπους που πραγματοποίησε το ΕΚΤ. Τα τεκμήρια εμπλουτίστηκαν με ένα νέο πεδίο «EKT Τύπος» που περιλαμβάνει αναφορές σε όρους ενός δίγλωσσου ιεραρχικού λεξιλογίου τύπων. Η αντιστοίχηση πραγματοποιήθηκε με βάση την πρωτότυπη τεκμηρίωση του πεδίου «τύπος» και, σε ειδικές περιπτώσεις, συνυπολογίζοντας τα πεδία «θεματική κατηγορία» και «τίτλος».


Δισδιάστατα γραφικά  | 227.394 τεκμήρια

Εκτύπωση | 44.107 τεκμήρια
Έντυπο υλικό | 25.504 τεκμήρια
Κάρτα | 15.501 τεκμήρια
Έργο ζωγραφικής | 19.680 τεκμήρια
Έργο χαρακτικής | 5.514 τεκμήρια
Σχέδιο | 14.860 τεκμήρια
Φωτογραφία | 131.477 τεκμήρια

Τρισδιάστατα Αντικείμενα και Έργα Τέχνης  | 51.139 τεκμήρια

Ανάγλυφο | 2.532 τεκμήρια
Γλυπτό | 5.642 τεκμήρια
Εργαλεία και εξοπλισμός | 9.927 τεκμήρια
Μηχάνημα | 2.076 τεκμήρια
Οικιακός εξοπλισμός | 4.927 τεκμήρια
Θραύσμα | 1.920 τεκμήρια
Κτίριο | 579 τεκμήρια
Μοντέλο | 383 τεκμήρια
Παιχνίδι | 895 τεκμήρια
Σήμα (σύμβολο) | 583 τεκμήρια
Σκεύος | 7.778 τεκμήρια
Σφραγίδα | 426 τεκμήρια

Κείμενο  | 262.938 τεκμήρια

Ανακοίνωση | 3.638 τεκμήρια
Βιβλίο | 16.460 τεκμήρια
Έγγραφο | 97.418 τεκμήρια
Πιστοποιητικό | 479 τεκμήρια
Ευρετήριο | 87.357 τεκμήρια
Λογοτεχνικό έργο | 2.173 τεκμήρια
Μελέτη | 15.372 τεκμήρια
Περιοδική έκδοση | 17.933 τεκμήρια
Τμήμα έκδοσης | 5.263 τεκμήρια
Τμήμα βιβλίου | 2.813 τεκμήρια
Σελίδα βιβλίου | 2.591 τεκμήρια

Άυλη πολιτιστική κληρονομιά  | 142.777 τεκμήρια


Ηχογραφήσεις  | 1.336 τεκμήρια


Υλικό Προβολής και Βιντεοσκοπήσεις  | 1.121 τεκμήρια


Παρτιτούρες  | 13.828 τεκμήρια


Χαρτογραφικό Υλικό  | 4.134 τεκμήρια