Τύποι τεκμηρίων

Εξερευνήστε το περιεχόμενο του SearchCulture.gr αξιοποιώντας την ιεραρχική ταξινόμηση σε τύπους που πραγματοποίησε το ΕΚΤ. Τα τεκμήρια εμπλουτίστηκαν με ένα νέο πεδίο «EKT Τύπος» που περιλαμβάνει αναφορές σε όρους ενός δίγλωσσου ιεραρχικού λεξιλογίου τύπων. Η αντιστοίχηση πραγματοποιήθηκε με βάση την πρωτότυπη τεκμηρίωση του πεδίου «τύπος» και, σε ειδικές περιπτώσεις, συνυπολογίζοντας τα πεδία «θεματική κατηγορία» και «τίτλος».


Δισδιάστατα γραφικά  | 236.654 τεκμήρια

Εκτύπωση | 44.515 τεκμήρια
Έντυπο υλικό | 25.910 τεκμήρια
Κάρτα | 15.501 τεκμήρια
Έργο ζωγραφικής | 19.981 τεκμήρια
Έργο χαρακτικής | 6.063 τεκμήρια
Σχέδιο | 15.552 τεκμήρια
Φωτογραφία | 133.652 τεκμήρια

Τρισδιάστατα Αντικείμενα και Έργα Τέχνης  | 114.159 τεκμήρια

Ανάγλυφο | 5.751 τεκμήρια
Γλυπτό | 11.538 τεκμήρια
Εργαλεία και εξοπλισμός | 22.460 τεκμήρια
Μηχάνημα | 2.083 τεκμήρια
Οικιακός εξοπλισμός | 7.814 τεκμήρια
Θραύσμα | 1.964 τεκμήρια
Κτίριο | 608 τεκμήρια
Μοντέλο | 553 τεκμήρια
Παιχνίδι | 1.103 τεκμήρια
Σήμα (σύμβολο) | 656 τεκμήρια
Σκεύος | 31.618 τεκμήρια
Σφραγίδα | 852 τεκμήρια

Κείμενο  | 309.864 τεκμήρια

Ανακοίνωση | 3.639 τεκμήρια
Βιβλίο | 17.661 τεκμήρια
Έγγραφο | 108.235 τεκμήρια
Πιστοποιητικό | 434 τεκμήρια
Ευρετήριο | 87.357 τεκμήρια
Λογοτεχνικό έργο | 2.320 τεκμήρια
Μελέτη | 15.372 τεκμήρια
Περιοδική έκδοση | 17.941 τεκμήρια
Τμήμα έκδοσης | 39.623 τεκμήρια
Τμήμα βιβλίου | 2.832 τεκμήρια
Σελίδα βιβλίου | 2.591 τεκμήρια

Άυλη πολιτιστική κληρονομιά  | 140.400 τεκμήρια


Ηχογραφήσεις  | 1.296 τεκμήρια


Υλικό Προβολής και Βιντεοσκοπήσεις  | 1.121 τεκμήριαΠολιτιστική παραγωγή  | 13.778 τεκμήρια


Παρτιτούρες  | 13.827 τεκμήρια


Χαρτογραφικό Υλικό  | 4.127 τεκμήρια